GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2122014276 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli Ders Grubu 2 4 3.00

Önlisans• Yönetim fonksiyonlarını öğretmek • İnsan kaynakları yönetimini öğretmek • Üretim yönetimini öğretmek • Pazarlama yönetimini öğretmek


Öğr. Gör. Tarık ARIK


1 Yönetim işlevlerini yerine getirmek
2 İnsan kaynaklarını yönetmek
3 Üretim ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek
4 İşletmenin mali yapısını yönetmek


Yok


Yok


• Planlama, örgütleme, yöneltme • İşe alım, işgören eğitimi, iş değerleme, ücretlendirme • Üretim, pazarlama, satış politikaları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Planlama yapmak, örgütleme yapmak
2 Yöneltmek, koordinasyon sağlamak
3 Denetleme
4 İnsan kaynaklarını planlamak, işgören adayını bulmak
5 İşgöreni seçmek, işe alıştırma(oryantasyon) eğitimi vermek
6 İşgören performansını değerleme
7 Ücretlendirmek
8 Ara sınav
9 Üretim planlaması
10 Hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme
11 Fiyatlandırma ve tutundurma politikalarını belirlemek
12 Müşteri ilişkilerini yönetmek
13 Gelir ve gider hesaplarını yönetmek
14 Borç ve alacakları yönetmek
15 Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Toplam İş Yükü (saat) 86

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 1 2 1
[OC] 2 1 2 1
[OC] 3 1 2 1
[OC] 4 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek