GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2102014276 KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3.00

Önlisans


Türkçe


Kişisel satışta başarıyı yakalayabilmek için satış sürecinin ve kişisel satış tekniklerinin öğretilmesidir.


Öğr. Gör. İlkay Uğur


1 Kişisel satış sürecinde itirazları karşılar ve şikayetleri yönetir.
2 Beden dilini etkin şekilde kullanır.
3 Kişisel satış sunum tekniklerini uygular.
4 Kişisel satış sürecini yönetir.
5 Kişisel satış tekniklerini uygular.


Yok


Yok


kişisel satışın önemi, diğer tutundurma faaliyetleriyle ilişkisi, kişisel satış temsilcisinin özellikleri, kişisel satış sürecinin aşamaları, kişisel satış sürecinde potansiyel müşterilerin bulunması ve hazırlık, kişisel satışta müşteri türleri, kişisel satışta sunum stratejileri, kişisel satış uygulamaları, kişisel satışta iletişim, beden dili, yazılı ve sözlü sunum teknikleri, kişisel satışta müşteri itirazları ve itirazları ve itirazları karşılama teknikleri, kişisel satış sürecinin kapatılması ve satış sonrası müşteri hizmetleri, kişisel satış uygulamaları, Kişisel satış süreci dersin kapsamı içerisinde olan konulardır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kişisel satışın önemi, diğer tutundurma faaliyetleriyle ilişkisi
2 Kişisel satış temsilcisinin özelllikleri
3 Kişisel satış sürecinin aşamaları
4 Kişisel satış sürecinde potansiyel müşterilerin bulunması ve hazırlık
5 Kişisel satışta müşteri türleri
6 Kişisel satışta sunum stratejileri
7 Kişisel satış uygulamaları
8 Ara sınav
9 Kişisel satışta iletişim, beden dili, yazılı ve sözlü sunum teknikleri
10 Kişisel satışta müşteri itirazları ve itirazları ve itirazları karşılama teknikleri
11 Kişisel satış sürecinin kapatılması ve satış sonrası müşteri hizmetleri
12 Kişisel satış uygulamaları
13 Kişisel satış süreci
14 Kişisel satış süreci
15 Kişisel satış süreci
16 Dönem sonu sınavı

Kişisel Satış Yönetimi_Prof.Dr. Aypar Uslu Profesyonel Satış Yönetimi-Prof.Dr. Serap ÇabukYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 14 14
Final Sınavı 1 14 14
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 98

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 3 2 4 3
[OC] 2 3 2 5 3
[OC] 3 3 2 4 3
[OC] 4 3 3 4 2
[OC] 5 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek