GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2022014276 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3.00

Önlisans


Türkçe


Öğrencinin, temel bankacılık ve kambiyo işlemlerini yapabilmesi ve takip edebilmesini sağlayabimek, 1567 sayılı TPKK Kanunu çerçevesinde ithalat ve ihracata ilişkin esaslar, uluslar arası ödeme şekilleri ve akreditif metinlerinin analizi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayabilmek.


Öğr. Gör. Mesut TEMEL


1 1567 Sayılı Kambiyo Mevzuatının kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
2 Kambiyo Mevzuatını takip edebilmek
3 Döviz ile ilgili işlemlere vakıf olabilmek
4 Dış Ticaret ile ilgili banka ve kambiyo belgelerini düzenleyebilmek
5 Dış ticarete yönelik ödeme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak


Yok


Yok


Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar, Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar, Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar, Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler, Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi, Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme, Akreditifli Ödeme ve İşleyişi, Akreditifli Ödemenin Türleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türkiye’de Kambiyo Rejiminin Gelişimi, Kambiyo Mevzuatının Tanımı ve Kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
2 Kambiyo Mevzuatı ve Kambiyo ile İlgili Temel Kavramlar
3 Döviz Piyasaları, Kapsamı ve Özellikleri
4 İhracatta Bankacılık İşlemleri
5 Kambiyo Mevzuatında İhracata İlişkin Genel Esaslar
6 Kambiyo Mevzuatında İthalata İlişkin Esaslar ve Hesap Kapatma İşlemleri
7 Uluslar arası Ödeme Şekillerine Genel Bakış, Uluslar arası Ödemelerde Riskler
8 Ara Sınav
9 Peşin Ödeme
10 Mal Mukabili Ödeme
11 Vesaik Mukabili Ödeme
12 Akreditifli Ödeme, Türleri ve İşleyişi
13 Akreditifli Mektubu Analizi
14 Akreditif Uygulamaları
15 Akreditif Uygulamaları
16 Final Sınavı

Öğr. Gör. Celalettin CANTEKİN: Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık Üner ERTEM: Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 90

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 3 3
[OC] 2 3 2 3
[OC] 3 3 4 3
[OC] 4 3 2 4
[OC] 5 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek