GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2082014276 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Ders 2 4 3.00

Önlisans• İş hukukunun önemini öğretmek • İş hukukunun uygulama alanlarını öğretmek • İş hukuku bilgilerini geliştirmek


Öğr. Gör. Tarık ARIK


1 Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırabilme
2 Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırabilme
3 Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapabilme
4 Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirme


Yok


Yok


• İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı • Hizmet Sözleşmesi • Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları • Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı
2 Hizmet Sözleşmesi
3 Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar
4 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
5 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar
6 Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller
7 Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları
8 Ara Sınav
9 Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları
10 Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
11 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları
12 Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
13 İşsizlik Sigortası
14 Bireysel Emeklilik
15 Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 82

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5
[OC] 2 5
[OC] 3 5
[OC] 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek