GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2062014276 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Ders 2 4 4.00

Önlisans


Türkçe


Finansal analiz bilgilerini okuyabilmek, Finansal analiz süreçlerini öğretmek,


Sezgin ÇANAKCİ


1 İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme
2 İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilme.
3 Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme.
4 Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilme.


Yok


Yok


Bilanço. Gelir tablosu. Satışların maliyeti tablosu. Fon akım tablosu. Nakit akım tablosu. Kar dağıtım tablosu. Öz kaynaklar değişim tablosu. Yatay analiz. Dikey analiz. Trend analizi. Rasyo analizi. Fon akış analizi. Enflasyon ortamında bilanço ve gelir tablosu.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mali Tabloların sınırları, mali tabloların iş hayatındaki önemi, mali tabloların tanımı ve kullanıcıları hakkında bilgi vermek.
2 Temel Mali tablolardan bilanço hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar hakkında bilgi vermek ,bilançonun varlık ve kaynak kalemlerini tanıtıp ilkelerini sunmak,bilanço çeşitlerini açıklamak. .
3 Temel Mali tablolardan gelir tablosu hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar hakkında bilgi vermek,gelir tablosu kalemlerini tanıtıp ilkelerini sunmak,gelir tablosu çeşitlerini açıklamak.
4 Ek Mali Tablolar dan Satışların Maliyeti Tablosu ve fon akım tablosunun amacı,hazırlanması ve analizi hakkında bilgi verilmesi,
5 Ek Mali Tablolar dan Nakit Akım Tablosu ,Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,Kar Dağıtım Tablosunun amacı,hazırlanması ve analizi hakkında bilgi verilmesi,
6 Mali Analiz Türleri hakkında bilgi vermek.
7 Finansal Tabloların Analiz Tekniklerinden Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) hakkında bilgi verilmesi örneklerle anlatımı ve yorumlanması.
8 Ara Sınav
9 Finansal Tabloların Analiz Tekniklerinden Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) hakkında bilgi verilmesi örneklerle anlatımı ve yorumlanması.
10 Finansal Tabloların Analiz Tekniklerinden Eğilim Yöntemi ile Analiz (Trend-İndeks Yöntemi) ) hakkında bilgi verilmesi örneklerle anlatımı ve yorumlanması.
11 Finansal Tabloların Analiz Tekniklerinden Oran Yöntemi İle Analiz (Rasyo Analiz) hakkında bilgi verilmesi örneklerle anlatımı ve yorumlanması. Likitide Oranları ve Mali (Finansal) Yapı Oranlarının hazırlanması ve analizi.
12 Oran Yöntemi ile Analiz (Rasyo Analiz) çeşitlerinden Faaliyet Oranları (Çalışma Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar) ve Karlılık Oranlarının hazırlanması ve analizi.
13 Bir firmaya ait bir veya birden fazla döneme ait Bilanço ve Gelir tablolarından yola çıkarak firma hakkında Mali tablo Analiz tekniklerini kullanarak analizler yapmak.
14 Birden fazla firmaya ait Bilanço ve Gelir tablolarından yola çıkarak firmalar hakkında Mali tablo Analiz tekniklerini kullanarak analizler yapmak.
15 Finansal Tabloların Analiz Tekniklerinden Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) hakkında bilgi verilmesi örneklerle anlatımı ve yorumlanması.
16 Final Sınavı

Şerafettin SEVİM, Mali Tablolar Analizi, DPÜ YayınıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Sunma 2 10 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 122

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4 5 4
[OC] 2 4 5 4
[OC] 3 4 5 4
[OC] 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek