GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2042014276 SİGORTA TÜR VE ANALİZLERİ Ders 2 4 4.00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere sigorta branşları, branşların özellikleri, farklılıkları, branşlara ait poliçe yazımı teknikleri konusunda temel bilgileri vermektir


Öğr. Gör. Mesut TEMEL


1 Sigortacılık türleri ve farklılıkları hakkında detaylı bilgiye sahip olurlar
2 Sigorta branşları hakkında detaylı bilgiye sahip olurlar
3 Sigorta poliçelerinin hazırlanmasına ait detaylı bilgiye sahip olurlar
4 Farklı sigorta branşlarına ait poliçe türlerinin düzenlenmesi konusunda detaylı bilgiye sahip olurlar


Yok


Yok


Sigorta kavramının tanımı; Sigorta türleri; Mal sigortaları ve genel şartları; Can sigortaları ve genel şartları; Mesuliyet sigortaları ve genel şartları; Sigorta branşlarına göre kullanılan poliçeler; Sigorta poliçelerinin hazırlanması ve fiyatlandırılması, Sigorta tekliflerinin hazırlanması.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sigorta Branşlarının Tanıtılması
2 Sigorta Türleri
3 Yangın Sigortası ve poliçe örnekler
4 Nakliye Sigortası genel şartları ve poliçe örnekleri
5 Kaza Sigortası genel şartları ve poliçe örnekleri
6 Mühendislik Sigortaları genel şartları ve poliçe örnekleri
7 Tarım Sigortaları genel şartları ve poliçe örnekleri
8 Ara Sınav
9 Sağlık Sigortası genel şartları ve poliçe örnekleri
10 Hayat Sigortası Tanımı ve Tarihi
11 Hayat Sigortaları Çeşitleri ve Poliçe Şekilleri
12 Doğal Afet Sigortaları genel şartları ve poliçe örnekleri
13 Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi
14 Bireysel Emeklilik Sistemi Amacı ve Kapsamı
15 Bireysel Emeklilik Sistemi Yasal Düzenlemeleri
16 Final Sınavı

Murat ÖZBOLAT: TEMEL SİGORTACILIK Dr. Feridun KAYA: SİGORTACILIKYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 3 6 18
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 108

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4
[OC] 2 3
[OC] 3 4
[OC] 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek