GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2172014276 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.


Öğr. Gör. Kalbiye KONANÇ


1 Mesleki yabancı dil bilgisini kullanır
2 Mesleki kavram ve tanımları bilir


Yok


Yok


Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgileri. Genel Muhasebe Terminolojisi ve Teknik Terimler. Satış İşlemleri, Fatura, Fiyat, Ödeme, Nakit ve Kıymetli Evrak, Varlık, Mevcutlar, Alacaklar, Öz ve Yerel Kaynak ile ilgili kavramların İngilizce olarak verilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
3 Genel Muhasebe Terminolojisi ve Teknik Terimler
4 Genel Muhasebe Terminolojisi ve Teknik Terimler
5 Genel Muhasebe Terminolojisi ve Teknik Terimler
6 Satış İşlemleriyle ilgili kavramların işlenmesi
7 Fatura ile ilgili kavramların işlenmesi
8 ara sınav
9 Fiyat (Alış, Maliyet, Satış) ile ilgili kavramların işlenmesi
10 Ödeme ile ilgili kavramların işlenmesi
11 Nakit ve Kıymetli Evrak ile ilgili kavramların işlenmesi
12 Varlık ile ilgili kavramların işlenmesi
13 Mevcutlar ile ilgili kavramların işlenmesi
14 Alacaklar (Senetli – Senetsiz) ile ilgili kavramların işlenmesi
15 Kaynak ile ilgili kavramların işlenmesi, Öz ve Yerel Kaynak ile ilgili kavramların işlenmesi
16 dönem sonu sınav

Ders Notları ve Fotokopi MateryallerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 88

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5
[OC] 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek