GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2112014276 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3.00

Önlisans• İşletmenin önemini öğretmek • İşletme ilkelerini öğretmek • İşletme sürecini öğretmek • İşletme yönetiminde öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek


Öğr. Gör. Tarık ARIK


1 İşletmeyle ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak.
2 İş yeri kurma fikrini oluşturmak
3 İş yerini faaliyete açmak


Yok


Yok


• İşletmenin tanımı ve çeşitleri • İşletmenin kuruluş çalışmaları • İş yerinin faaliyete başlaması


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşletmeciliğe giriş
2 İşletmenin tanımı ve çeşitleri
3 Pazardaki boşlukları tespit etmek
4 Yatırım alternatiflerini değerlendirmek, en uygunu olanı seçmek
5 Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek
6 İşletmenin çevresini tanıma
7 Talep analizi ve tahmini yapmak işletmenin kuruluş yerini belirlemek
8 Ara sınav
9 İşletmenin kuruluş yerini belirlemek işletmenin hukuksal yapısını belirlemek
10 İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek
11 İş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak
12 Tahmini gelir-gider hesabını yapmak
13 İşyeri ve üretim planı yapmak
14 Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek
15 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
16 Dönem sonu sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 83

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 2 1 2 1
[OC] 2 2 1 2 1
[OC] 3 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek