GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2072014276 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Ders 2 3 3.00

Önlisans• Provide information about all financial institutions in the financial system • The banking system to examine in detail1 Bankacılık Hukukun amaç ve işlevlerini tanır
2 Poliçe, bono ve çeki tanımlar
3 Sigortacılık Hukukun amaç ve işlevlerini tanır
4 Sigortanın temel prensiplerini hakkında tüm bilgileri öğrenir, yorumlar


Yok


Yok


• Bankacılık hukuku ve bankacılık mevzuatı • Sigortacılık hukuku ve sigortacılık mevzuatı


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Banka hukukuna giriş
2 Bankacılık ve Bankanın Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
3 Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçişi
4 Bankacılıkta Etik Kurallar
5 Bankaların örgütüne, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeler
6 Bankaların denetimleri faaliyetleri ve sona ermeleri
7 Bankalarda Risk Yönetim ve Denetim Sistemi
8 Ara Sınav
9 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Amacı ve Görevleri-Önemi
10 Sigorta kavramı ve sigorta hukukunun kaynakları
11 Sigorta hukukunun kavramları
12 Sigorta akdi, özellikleri ve unsurları
13 Sözleşmenin varlığını kanıtlayan belgeler
14 Sigorta hukuku kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler,yönetmelikler, genel koşullar
15 Sigorta ve reasürans aracıları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 82

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 2
[OC] 2 5 2
[OC] 3 5 2
[OC] 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek