GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2032014276 BANKACILIKTA FON VE RİSK YÖNETİMİ Ders 2 3 4.00

Önlisans


Türkçe


Riskin tanımlanması ve risk çeşitleri Bankaların aktif-pasif yönetimi öğretmek


Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ


1 Risk kavramını ve temel risk çeşitlerini öğrenir
2 Risk yönetimini öğrenir
3 Basel kriterleri öğrenir


Yok


Yok


Riskin tanımı Bankacılık ve risk yönetimi Basel kriterleri ve Basel kriterlerinin önemi


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Riskin tanımı. Risk ve belirsizlik.
2 Bankacılık ve risk yönetim
3 Bankalarda Aktif-Pasif yönetimi
4 Bilançolardaki Aktif-Pasif riskleri
5 Kredi riski ve yönetimi
6 Likidite riski ve yönetimi
7 Faiz riski ve yönetimi
8 Ara sınav
9 GAP Analizi
10 Kur riskinin ölçülmesi
11 Basel kriterleri
12 Basel kriterlerinin önemi
13 Basel II kriterleri
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Dönem sonu sınavı

Altıntaş, M. Ayhan, (2006), Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Ankara, Turhan Kitabevi. Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 116

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4 3 5
[OC] 2 4 3 5
[OC] 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek