GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS1062014276 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli Ders Grubu 1 2 2.00

Önlisans


Türkçe


• Modern pazarlama stratejilerini öğretmek • Pazar araştırma tekniklerini öğretmek • Pazarlama bilgilerini geliştirmek


Öğr. Gör. İlkay Uğur


1 Pazarlama hakkındaki temel bilgileri ve pazarlamanın önemini kavrayabilme
2 Mesleki teknik bilgileri ile pazarlama kavramını ilişkilendirebilme
3 Pazar araştırması yapabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme
4 Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, bağımsız çalışmada karar verebilme
5 Yeni pazarlama yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olabilme
6 Pazarlama işlevi ile yönetim, personel, üretim, ar-ge, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler işlevlerini ilişkilendirebilme
7 Ürünlere yönelik pazarlama karması oluşturabilme


Yok


Yok


• Pazarlama kavramları, pazarlamanın gelişimi, pazarlamayı etkileyen etkenler • Pazarlama karması (P ve C grubu) • Dağıtım ve özellikleri, dağıtım kanalı ve fiziksel dağıtım • Fiyat ve özellikleri, fiyatlama yöntemleri, fiyatlama politikaları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Pazarlama kavramları, pazarlamanın gelişimi, pazarlamayı etkileyen etkenler
2 Pazarlama eylemleri, Pazar araştırması
3 Pazarlama karması
4 Mal ve nitelikleri, çeşitleri, malın yaşam süreci
5 Dağıtım ve özellikleri, dağıtım kanalı ve fiziksel dağıtım
6 Fiyat ve özellikleri, fiyatlama yöntemleri, fiyatlama politikaları
7 Satış Çabaları, özellikleri, çeşitleri, Konu tekrarı
8 Ara Sınav
9 Uluslararası Pazarlama
10 Gerilla Pazarlama
11 Niş Pazarlama, Birebir Pazarlama (CRM)
12 Post Modern Pazarlama, WOM Pazarlama
13 WOM Pazarlama
14 E-Ticaret, Yeşil pazarlama
15 Final Sınavı
16

Mucuk, İ. Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitapevi, 2007Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 57

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 1 5 4 3
[OC] 2 1 5 3 3
[OC] 3 1 5 3 3
[OC] 4 1 5 3 3
[OC] 5 1 5 3 3
[OC] 6 1 5 3 3
[OC] 7 1 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek