GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS1042014276 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli Ders Grubu 1 2 2.00

ÖnlisansYönetim kavramı, özellikleri, süreci ve yönetici kavramını öğretmek Yetki, güç ve her ikisinin arasındaki ilişkiyi öğretmek Motivasyon ve liderlik kavramlarını öğretmek


Öğr. Gör Serkan DEMİRTAŞ


1 Yönetim kavramı, özellikleri, süreci ve yönetici kavramını açıklayabilir
2 Yetki, güç ve her ikisinin arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek
3 Motivasyon kavramı, özellikleri, liderlik ve liderlik teorileri ve kuramları hakkında bilgi verebilir


Yok


Yok


Yönetim ve Yöneticilik Yetki, güç ve Yetki Devri Örgütlerde Liderlik Örgütlerde Çatışma


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yönetim ve Yöneticilik
2 Yönetim Fonksiyonları
3 Yönetim Fonksiyonları
4 Örgütlerde Bölümlendirme Sistemleri ve İş - Mevkii Tanımları
5 Yetki, güç ve Yetki Devri
6 Yetki, güç ve Yetki Devri
7 Ara Sınav
8 Örgütlerde Liderlik
9 Örgütlerde Liderlik
10 Güdüleme ve Post-Modern Güdüleme
11 Güdüleme ve Post-Modern Güdüleme
12 Örgütlerde Çatışma
13 Örgütlerde Çatışma
14 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
15 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
16 Dönem Sonu Sınavı

Sökmen A., İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayınları, 2014 Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Quiz 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 71

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4 5 1
[OC] 2 5 5 1
[OC] 3 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek