GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YDI1122014276 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Ders 1 2 2.00

Önlisans


Türkçe


Yabancı Dil’in orta seviyedeki dil bilgisi yapılarını öğretmek ve dil becerilerini kullanarak hedef dil’de okuma, yazma, dinleme, ve konuşma becerilerini geliştirmek.


Okt. Mehmet Çolakoğlu


1 Yabancı Dil olarak İngilizce'nin orta seviyede yazma becerisine sahip olmak.
2 Yabancı Dil olarak İngilizce'nin orta seviyede dinleme ve konuşma becerisine sahip olmak.


Yok


Yok


Yabancı dil’in orta seviyedeki dilbilgisi kurallarını ; cümle yapılarını, zamanları teorik ve pratik alıştırmalarla öğretmek ve kazanılan becerilerin yazma ve konuşma becerileri ile çıktısını sağlamak.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 The Present Perfect ( positive, negative & questions) –Time expressions.
2 Past Continuous (positive, negative & questions ) –while/ when / as.
3 Present Perfect & Past Continuous
4 Gerund & Infinitive—Expressing purpose
5 Time Clauses (when, after, before, as long as, until/till)
6 Relative Clauses ( relative pronouns; who, which,that, whose)
7 Clauses of Contrast ( Although, even though, despite, in spite of
8 Mid-term exam
9 Reflexive pronouns (myself,yourself, himself.etc )
10 Passive Voice (1) ( simple present passive)
11 Passive Voice (2) (simple pass passive)
12 Passive Voice (3) (present perfect, future simple passive)
13 Passive Voice (4) ( modals passive)
14 If Clauses (1&2)
15 Past Perfect
16 Final exam

1 Çolakoğlu, Mehmet, 2006. Worksheet Wizard 2 İlave Kaynak 2 Kısa sınavlar, ev ödevleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
[OC] 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek