GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AİTT1022014276 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Ders 1 2 2.00

Önlisans


Türkçe


Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı genel olarak modern Türkiye' nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi olarak söylenebilir. Bu dersin amaçlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz: Türk Gençliğine; 1) Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk' ün düşünce ve görüşleri ile Türkiye Cumhuriyeti' nin yakın tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. 2) Türkiye Cumhuriyeti' ne, Atatürk İlke ve İnkılapları' na ve Atatürk' ün düşünce ve görüşlerine yönelik iç ve dış tehlike ve tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. 3) Türk Gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk' ün düşünce ve görüşleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda birleştirmek. 4) Türk Gençliğini, Atatürk' ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek


Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜK


1 Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.
2 Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.
3 Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.
4 Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanabilirler.
5 Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.


Yok


Yok


Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı
2 Lozan Barışı, II. TBMM'nin açılması
3 Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasal İnkılâplar)
4 Cumhuriyet Döneminin ilk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı
5 Hukuk İnkılâbı
6 Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar (Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı)
7 Kültür İnkılâbı (Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar alanında çalışmalar)
8 Arasınav
9 Sosyal Alanda yapılan İnkılâplar
10 Ekonomik Alandaki Düzenlemeler, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları
11 Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası. 1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları
12 1932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri
13 II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye Açısından Sonuçları
14 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik.) Atatürk İlkeleri (Halkçılık, Lâiklik.)
15 Atatürk İlkeleri (Devletçilik, Devrimcilik.) Atatürk'ün Bütünleyici İlkeleri
16 Dönem sonu sınavı

ODÜ Uzem Merkezi ve Ortak Dersler Bölümü Ders Notları , PDF Dosyaları ve Video sunular. Akşin, A. (1991). Atatürk’ün Dış Politikaları İlkeleri ve Diplomasisi. Ankara Alpargu, M., Özçelik, İ. Ve Yavuz, N. (2003). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Ankara Armaoğlu, F. (1999). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. Ankara Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, I-II. (1989). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları Atatürk. (1972). Nutuk, I-II. İstanbul Feroz , A. (1999). Modern Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul Karpat, K. (1996). Türk Demokrasi Tarihi. İstanbul Mumcu, A. (1984). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, I. Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 1 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 1 3
Toplam İş Yükü (saat) 61

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4
[OC] 2 4
[OC] 3 4
[OC] 4 5
[OC] 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek