GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TD1022014276 TÜRK DİLİ-II Ders 1 2 2.00

ÖnlisansSözcük bilgisi, sözcük türleri; cümle bilgisi ve Türkçenin sözdizimi; kompozisyon, sözlü ve yazılı kompozisyon türleri; sözlü ve yazılı anlatım teknikleri; Türkçenin günümüz sorunları; metin (şiir, roman, öykü, deneme vb.) çözümleme yöntemleri ve uygulamaları


Nuray KUL


1 Türk dil bilgisini bilir.
2 Dünya dilleri içinde Türk dilinin yerini kavrar.
3 Türk dilinin tarihini bilir.
4 Türk dilini sözlü olarak güzel ve etkili biçimde kullanır


Yok


Türkçe yazılan eserleri tanımalarını sağlamak.


Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçeyi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak, büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak, Türkçenin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek ve konuşma eğitimi vermektir


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dil bilgisi bilme
2 Türkiye Türkçesini doğru kullanabilme
3 Türkçenin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü yönünde yorumlar yapabilme
4 Okuduğunu anlama, anladığını yorumlayabilme, yorumlarını sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme
5 Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme
6 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme
7 Sözel yeteneğini keşfetme
8 Ara sınav
9 Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde yorumlar yapabilme
10 Yazı dilini doğru kullanabilme
11 Konuşma dilini doğru kullanabilme
12 Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme
13 Sesleri doğru çıkarabilme. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyabilme ve şiir okuma çalışmaları
14 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları
15 Öykü,deneme,anı, makale,fıkra yazma ve düzeltme çalışmaları
16 Dönem sonu sınavı

Ders Kitapları 1) Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri - Fahri ÖZKAN 2) Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,Doç .Dr. İsmail DOĞAN Önerilen Kaynaklar 1) Korkmaz, Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2003. 2) Gülensoy, Tuncer; Birinci, Necat, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003. 3) Banguoğlu, Tahsin. Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 3 5
[OC] 2 3 5
[OC] 3 3 5
[OC] 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek