GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS1082014276 TİCARET HUKUKU Ders 1 2 3.00

Önlisans


Türkçe


• Ticaret hukuku ile ilgili kavramları öğretmek • Ticaret hukuku bilgilerini geliştirmek


Öğr. Gör. Tarık ARIK


1 Ticaret hukuku temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanabilme
2 Tacir kavramını kavrama ve uygulama ile pekiştirme, tacir olmanın hukuki boyutlarını kavrayabilme
3 Ticaret sicili ve ticaret unvanının işlev ve önemini kavrayabilme
4 Ticari markalara ve haksız rekabete ilişkin hukuki düzenlemeleri kavrama ve bunlara ilişkin uygulamaları örnekler yoluyla pekiştirebilme
5 Ticari defterlerin tutulma yöntemleri ve hukuki boyutlarıyla, cari hesap sözleşmesinin özelliklerini kavrayabilme
6 Kıymetli evrakın hukuki boyutlarını, hükümlerini ve sonuçlarını kavrama
7 Ticaret hukukuna dair öğrendiği bilgileri, ticaret hayatındaki uygulamalarla ilişkilendirebilme


Yok


Yok


• Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini • Tacir ve Tacir olmanın sonuçları • Markalar, Haksız rekabet • Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ticaret Hukuku hakkında genel bilgi
2 Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini
3 Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı
4 Tacir ve Tacir olmanın sonuçları
5 Ticaret sicili ve ticaret unvanı
6 Markalar, Haksız rekabet
7 Ticari defterler, cari hesap
8 Ara Sınav
9 Tacire tabi tacir yardımcıları
10 Tacire tabi olmayan tacir yardımcıları
11 Pratik çalışma
12 Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu
13 Kıymetli evrakta savunma, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali
14 Kambiyo senetleri, poliçe ve bono
15 Örnek olay uygulamaları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 85

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 2
[OC] 2 5 2
[OC] 3 5 2
[OC] 4 5 2
[OC] 5 5 2
[OC] 6 5 2
[OC] 7 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek