GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS1022014276 SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK Ders 1 2 4.00

Önlisans


Türkçe


• Temel sigorta bilgilerini öğretmek • Temel sigorta bilgilerini geliştirmek


Öğr. Gör. Mesut TEMEL


1 Sigortanın ve sigortacılığın tanımını yaparak, Sigortacılık mesleği ile ilgili temel kavramları açıklayabilir
2 Sigortanın dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini yazılı ve sözlü anlatabilir
3 Sigortacılıkta, risk, risk çeşitleri ve risk yönetimi konusunda temel kavramları ve uygulamalar hakkında açıklamaları yapabilir
4 Sigortanın Prensiplerini sayarak açıklayabilir


Yok


Yok


• Temel sigorta bilgileri • Sigorta işlemleri • Sigorta türleri • Sigorta acenteleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Risk yönetimi ve temel sigorta kavramları
2 Risk yönetimi ve temel sigorta kavramları
3 Sigorta tarihi ve Sigortanın işlevleri
4 Sigorta sözleşmesi ve sigortanın tarafları
5 Sigortanın temel prensipleri
6 Sigorta poliçesi ve sigorta işlemleri
7 Sigorta poliçesi ve sigorta işlemleri
8 Ara sınav
9 Türkiye’de sigorta uygulamaları
10 Sigorta türleri
11 Sigortacılık sisteminde bulunan kurumlar
12 Temel reasürans bilgisi
13 Sigorta acenteleri
14 Sigorta acenteleri
15 Risk kabul ve hasar süreci
16 Final sınavı

Murat ÖZBOLAT: Temel SigortacılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 3
[OC] 2 2
[OC] 3 4
[OC] 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek