GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS1052014276 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 1 1 2.00

Önlisans


Türkçe


• Dosyalama ve arşivleme tekniklerini öğretmek • Dosyalama ve arşivleme bilgilerini geliştirmek


Öğr. Gör. Yasin DUVAN


1 Dosyalama ile ilgili temel kavram ve yöntemleri bilecek
2 Dosyalama sürecini gerçekleştirecek
3 Arşivleme işlemlerini gerçekleştirebilecek


Yok


Yok


• Büro ve belge yönetimi • Dosyalama sistemleri • Dosyalama süreci • Arşivleme süreci


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel olarak yönetim ve büro yönetimi
2 Bilgi ve belge yönetimi
3 Evrak çeşitleri
4 Evrakın işlem süreci
5 Formlar ve formların kullanımı
6 Dosyaların oluşturulması ve dosya açma
7 Dosyalama planı
8 Arasınav
9 Dosya organızasyonu
10 Dosyalama sistemleri
11 Dosyalama sistemleri
12 Dosyalama araçaları
13 Elektronik belge yönetimi
14 Arşivleme türleri
15 Arşivleme yöntem ve araçları
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Toplam İş Yükü (saat) 59

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 5 2 2
[OC] 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 5 2 3
[OC] 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek