GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS1032014276 GENEL İŞLETME Seçmeli Ders Grubu 1 1 2.00

Önlisans


Türkçe


İşletmenin önemini öğretmek İşletme yönetimi bilgilerini etkinleştirmek İşletmenin kuruluş çalışmalarını bilmesini sağlamak


Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ


1 İşletmeyle ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Yönetim ve strateji hakkında bilgi sahibi olmak
3 İnsan kaynakları yönetimini açıklayabilmek


Yok


Yok


İşletmenin tanımı ve çeşitleri İşletmenin misyonu, vizyonu, ilkeleri, amaçları ve hedefleri İşletmenin kuruluş çalışmaları İnsan kaynakları yönetimi


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşletmeciliğe giriş
2 Yönetim ve strateji
3 Yönetici ve lider
4 İşletmenin tanımı ve çeşitleri
5 Hukuki açıdan işletme çeşitleri
6 İşletmenin misyonu, vizyonu, ilkeleri, amaçları ve hedefleri
7 İşletme yönetiminin fonksiyonları
8 Ara sınav
9 İşletme büyüklük ölçüleri
10 İşletmenin kuruluş çalışmaları - I
11 İşletmenin kuruluş çalışmaları - II
12 Girişimcilik
13 İşletmelerde kaos yönetimi
14 İşletmelerde markalaşma süreci
15 İnsan kaynakları yönetimi
16 Dönem sonu sınavı

Tokol T., Sabuncuoğlu Z., Meslek Yüksekokulları için Genel İşletme, Alfa Yayınları, 2009 Ders notları



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Quiz 2 3 6
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 62

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 2 3 2 2
[OC] 2 2 3 2 2
[OC] 3 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek