GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YDI1012014276 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Ders 1 1 2.00

Önlisans


Türkçe


Dili Öğrenmek. Dil bilgisel doğruluğu geliştirmek. Dil bilgisi kalıpları ve zamanları öğrenmek. Telaffuz, vurgu ve ritim geliştirmek. Konuşulan metinleri anlayabilmek.


Lecturer Şeyma VAROL ŞANLI


1 İngilizce metinleri okuyarak anlamaya yatkınlık sağlar.
2 Dersin içeriği kapsamındaki kelimeleri anlar, bilir.
3 Ders seviyesindeki konuşma metinlerini anlar, onlar üzerinde konuşabilir.
4 Ders içeriği kapsamındaki dil bilbilgisi yapılarını bilir.
5


Yok


Yok


Greetings, To Be Fiili kullanımı, This is ... kalıbı, Subjects and Questions, Countries, Jobs, Negatives, Short Answers, Personal Information, Family Words, Possesive Adjectives, Possesive 's, Have/Has yapısı, Adjective+noun patterns, Present Simple, a and an, Adverbs of Frequency, Sports, Food, Drinks, Languages and Nationalities,The Time, Verbs and Nouns, Pronouns, This and That, Adjectives, Opposite Adjectives, Places, Prespositions of Time, Days of the Week, How much is it, Can I...? konuları ve bunlarla ilgii dinleme, konuşma ve okuma aktiviteleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Greetings, To Be Fiili kullanımı, This is ... kalıbı, How are you?, What's this in English? 2
2 Everyday English, Introductions, Numbers, Plurals. 2
3 Subjects and Questions, Countries. 2
4 Adjectives, Nouns, Where are they from? 2
5 Jobs, Negatives, Short Answers, Personal Information 2
6 Social expressions, What's her adress?, Role play in a band. 2
7 Family Words, Possesive Adjectives, Possesive 's, 2
8 Ara Sınav 1
9 Have/Has yapısı, Adjective+noun patterns, Identify the people. 2
10 Present Simple, a and an, Adverbs of Frequency, How much is it? 2
11 Sports, Food, Drinks, Languages and Nationalities,Role play at a party. 2
12 Present Simple, The Time, Adverbs of Frequency, Verbs and Nouns, 2
13 Prespositions of Time, Days of the week, Prices 2
14 Pronouns, This and That, Adjectives, Opposite Adjectives, Places, 2
15 Days of the Week, How much is it, Can I...? 2
16 Yarıyıl Sonu Sınavı 2

Soars,John and Liz, 2012. New Headway, Beginner Student's Book. Özcan,F., Traylor,J.A., 2007. StartUp, Comphrensive English Practice. Flaherty, G., Bean, J., 2006. Focus On Reading, Nüans. Murphy, R., 2009. English Grammar in Use,Cambridge.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4
[OC] 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
[OC] 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4
[OC] 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4
[OC] 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek