GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TD1012014276 TÜRK DİLİ-I Ders 1 1 2.00

Önlisans


Türkçe


Türk dilinin gelişimini,kökenini ve şeklini incelemek, özelliklerini, imlâ, noktalama, ses ve işleyiş kurallarını göstermek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmada yeterlilik sağlamak,öğrencileri kendilerini ifade edebilecek düzeye ulaştırmak bu dersin amaçlarıdır.


Nuray KUL


1 ÖÇ - 1 : Türk dil bilgisini bilir.
2 ÖÇ - 2 : Dünya dilleri içinde Türk dilinin yerini kavrar.
3 ÖÇ - 3 : Türk dilinin tarihini bilir.
4 ÖÇ - 4 : Türk dilini sözlü olarak güzel ve etkili biçimde kullanır


Yok


Türkçe yazılan eserlerle öğrencileri tanıştırıp milli varlığımızı keşfetmelerini sağlamak...


Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılışı


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dil, tanımı, dilinin kazanılması, dilin iletişimdeki yeri ve önemi, *
2 Dil-kültür ilişkisi, *
3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, *
4 Türkçede sesler ve sınıflandırılması, *
5 Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, *
6 Türkçede sesler ve sınıflandırılması, *
7 Türkçenin hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, *
8 Ara Sınav *
9 Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması *
10 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, *
11 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, *
12 Türkçede isim ve fiil çekimleri *
13 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, *
14 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, *
15 Zarfların, zamir ve sıfatların Türkçedeki kullanılışı. *
16 Dönem Sonu Sınavı *

Ders Kitapları 1) Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri - Fahri ÖZKAN 2) Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,Doç .Dr. İsmail DOĞAN Önerilen Kaynaklar 1) Korkmaz, Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2003. 2) Gülensoy, Tuncer; Birinci, Necat, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003. 3) Banguoğlu, Tahsin. Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 4
[OC] 2 2
[OC] 3
[OC] 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek