GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS1092014276 TEMEL MATEMATİK Ders 1 1 2.00

Önlisans


Türkçe


matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.


Öğretim Görevlisi Sezgin ÇANAKCİ


1 Kümeler ve sayılar ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular
2 Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapar
3 Mesleğinde olasılık ile ilgili uygulamalar yapar


Yok


Yok


Kümeler, Sayılar, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlar, Oran Orantı, Olasılık.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Küme
2 Sayılar
3 Sayılarla ilgili işlemler
4 Modüler aritmetik
5 Cebir
6 Polinomlarla uygulamalar
7 Oran
8 Ara Sınav
9 Oran uygulamaları
10 Olasılık
11 Olası durumlar
12 Olayların gerçekleşme olasılığı
13 Olasılıkla ilgili uygulamalar
14 Problem çözümleri
15 Dönem sonu sınavına hazırlık
16 Dönem Sonu Sınavı

Yaşar, İ.Baki, 2005. Uygulamalı Matematik. Siyasal Kitabevi. 2. Baskı. Ankara ve Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 74

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 5
[OC] 2 5 5
[OC] 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek