GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS1072014276 TEMEL HUKUK Ders 1 1 3.00

Önlisans


Türkçe


• Hukukun kaynakları, yasal haklar, yasal eylem ve işlemleri öğretmek • Hukukun genel kavramlarına ilişkin bir anlayış geliştirmek


Öğr. Gör. Tarık ARIK


1 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt edebilmek
2 Hukuk sistemlerini ve her birinin özelliklerini tanımlayabilmek
3 Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapabilmek
4 Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlayabilmek ve aralarındaki farklılıkları değerlendirebilmek
5 Tüzük ve yönetmelikleri, denetimleri ve yapan organ açısından karşılaştırabilmek
6 Eylem ehliyetinin koşullarını bilebilmek ve kişileri eylem ehliyetleri yönünden sınıflandırabilmek
7 Hukuk kuralının emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit edebilmek
8 Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlarda bulunabilmek


Yok


Yok


• Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri • Başlıca hukuk sistemleri • Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı • Hukuksal işlem ve eylemler


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanlar
2 Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri
3 Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri
4 Başlıca hukuk sistemleri
5 Hukukun temel kollara ayırımı
6 Özel hukuk bilgisi
7 Özel hukuk Bilgisi
8 Kamu hukuku bilgisi
9 ARA SINAV
10 Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı
11 Hukukun çeşitli açılardan uygulanması
12 Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet
13 Hukuksal işlem ve eylemler
14 Hukukta sorumluluk
15 Hukukta sorumluluk
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 92

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 2 4
[OC] 2 5 2
[OC] 3 5 2
[OC] 4 5 2 3
[OC] 5 5 2
[OC] 6 5 2 4
[OC] 7 5 2
[OC] 8 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek