GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ASC21320188310 GİRİŞİMCİLİK Ders 2 3 4.00

Önlisans


Türkçe


Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve bir girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Ayrıca geleceğin yönetici ve girişimci adaylarına yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmaktır.


Öğr. Gör. Dr. Devrim KARADEMİR


1 Girişimcilik kavramı ve ilintili konular ile girişim ve girişimciliğe yönelik uygulamalar
2 KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları
3 İş planı hazırlama
4 Girişimciyi başarısızlığı uğratacak faktörler ile iyi bir girişimcide bulunması gereken faktörler
5 Yeni kurulan işletmelerin nasıl kurumsallaşacağı konusu


Yok


Yok


Girişim, girişimci ve girişimcilik kavramları ile birlikte işletmelere yönelik temel kavramların sunulması, pazar yapıları ve çevresel faktörlere yönelik bilgiler vermek ve iyi bir iş kurma sürecinde büyük rolü olan iş planı kavramı, iş planı hazırlama ve sunmaya yönelik bilgiler ders kapsamında sunulacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Girişimciliğe giriş
2 Girişimcilik teorisinin gelişimi ve girişimcilik türleri
3 Girişimcinin Özellikleri
4 Bireysel kariyer planlaması, kariyer ve girişim ilişkisi
5 Bir girişime başlama ve yasal boyutlarıyla iş kurma süreci
6 Pazardaki boşlukları tespit etmek, Yatırım alternatiflerini değerlendirmek, en uygunu olanı seçmek
7 Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek
8 Ara Sınav
9 İşletmenin çevresini tanıma, Talep analizi ve tahmini yapmak işletmenin kuruluş yerini belirlemek
10 İşletmenin kuruluş yerini belirlemek işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek
11 İş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak,
12 Tahmini gelir-gider hesabını yapmak
13 İşyeri ve üretim planı yapmak,
14 Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek
15 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
16 Final Sınavı

Basılmamış Ders Notları Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Serpil Döm, Detay Yayıncılık Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Orhan Küçük, Seçkin YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 5 2 10
Soru-Yanıt 5 2 10
Beyin Fırtınası 4 2 8
Rapor Sunma 1 4 4
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 128

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17 [PC] 18 [PC] 19 [PC] 20
[OC] 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
[OC] 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3
[OC] 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3
[OC] 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3
[OC] 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek