GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ASC20920188310 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 927001 2 3 2

Önlisans


Herhangi bir konuda araştırma yapma yeterliliklerini kazandırmak.


Öğr. Gör. Meryem SET


1 Araştırma yapmak
2 Araştırma raporu hazırlamak
3 Araştırmayı sunmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


*Araştırma ve bilimsel araştırma *Araştırma konularının seçimi *Kaynak araştırması yapma *Araştırma sonuçlarını değerlendirme ve rapor haline dönüştürme *Sunuma hazırlık yapma ve sunum yapma


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma ve bilimsel araştırma
2 Araştırma konularının seçimi Bilimsel araştırmanın amacı
3 Araştırmanın planlanması
4 Kaynak Araştırması Yapma Araştırmada yöntem ve teknikler
5 Anket tekniğinin aşamaları
6 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Verilerin toplanması
7 Verilerin analizi ve tablolaştırılması
8 ARA SINAV
9 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
10 Sunuma Hazırlık Yapma Etkili bir sunum yapmanın önemi
11 Sunumun planlanması
12 Sunumu Yapma Sunumlarda dikkat edilecek noktalar
13 Slaytları düzenlemek
14 Sunuyu gösterme Slaty gösterisi
15 Sunuyu gösterme Slayt gösterisi
16 FİNAL

Meslek Yüksek Okulları İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Prof. Dr. Zeki KAYA / Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİNYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek