GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YDI10220188310 YABANCI DİL II 927001 1 2 2

Önlisans


- Bu ders ile öğrencilerin "Common European Framework" A1 düzeyinde İngilizce öğrenmeleri, - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.1 Temel konularda diyaloglar oluşturabilme
2 Yeni kelimeler öğrenebilme
3 Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Introducing yourself and friends; saying hello and good-bye; • Exchanging personal information • Talking about jobs • Counting numbers • Talking about people’s ages, birthdays • Talking about possessions • Talking about the favourites we have got • Talking about family members • Talking about people’s physical appearances, characters and personalities • Describing the places people live in • Talking about the furniture and the things used at home • Talking about food and drinks • Ordering food at a restaurant • Talking about shop names • Doing shopping


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Greetings; Introducing yourself; Subject Pronouns, Possessive Adjectives
2 Exchanging personal information (age, country, nationality, job), Writing sentences to introduce other people, Listening for specific information
3 The simple present verb “to be”, Cardinal and ordinal numbers
4 Asking and answering birthdays, telephone numbers, Making dialogues to exchange personal information, Listening to dialogues to fill in the gaps
5 Singular and Plural nouns, “This /that, These / those”
6 Have hot / has got”, Adjectives describing people and things
7 Revision and Consolidation
8 Mid-tem Exam
9 Possessive “’s”, Nouns used for family members
10 Adjectives describing people’s physical appearances and personalities
11 “There is / There are”, Adjectives used to describe places
12 Nouns used for the parts of a house, the furniture
13 Nouns used for food and drinks, How to make uncountable nouns countable, “How much , How many, A lot of, Some, Any”
14 Ordering food at a restaurant ( “Can I /we ..... please?”, “(What) would you like ....?”, “I’d like....”, Nouns for shops, doing shopping
15 Revision and Consolidation
16 Final Exam

BEKTAŞ, Mine, English Break A1, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2011.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 29 29
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 29 29
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3 3 5
ÖÇ 2 3 3 5
ÖÇ 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek