GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDK10220188310 TÜRK DİLİ II Ders 1 2 2.00

ÖnlisansDoğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek.


OKT.NURAY KUL


1 Dünya dillerini ve dünya dilleri arasında Türk dilinin yerini öğrenecekler.
2 Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek
3 Türk dilini sözlü ve yazılı olarak güzel ve etkili biçimde kullanacak


Yok


Yok


Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar, Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle Türleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...)
2 Noktalama işaretleri (Tırnak işareti, ayraç,...)
3 Yazım Kuralları (Büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı)
4 Yazım kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı)
5 Yazım kuralları (Kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları)
6 Kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri)
7 Kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma)
8 Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri)
9 Arasınav
10 Anlatım özellikleri
11 Anlatım bozuklukları
12 Anlatım biçimleri (Ödevlerin toplanması)
13 Anlatım türleri (sözlü anlatım)
14 Anlatım türleri (yazılı anlatım- mektup, dilekçe...)
15 Anlatım türleri (yazılı anlatım- hikaye, roman, tiyatro, şiir...)

GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara. DOĞAN, İsmail (2010), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Süre yayınevi, Ordu AKSAN,Doğan (1998), Her Yönüyle Dil I-II-III, TDK Yayınları, Ankara. ÖZDEMİR, Emin (1998), Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul. ERGİN, Muharrem (2006), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul. Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 29 29
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 29 29
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17 [PC] 18 [PC] 19 [PC] 20
[OC] 1 5 3
[OC] 2 5 3
[OC] 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek