GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISEC2102018837 MALİYET YÖNETİMİ 927001 2 4 3

Önlisans


Bu dersin amacı; günümüz işletmelerinde giderek daha fazla öneme sahip olan maliyet yönetimi kavramının önemini ve sürece dayalı yönetim metodunun öğrenilmesini sağlamaktır.


Öğretim Görevlisi Harun ÇAM


1 Maliyet yönetimi ve yaklaşımları kavrar.
2 Sürece dayalı yönetim anlayışını kavrar.
3 Toplam kalite yönetimi çerçevesinde maliyet odaklı üretim anlayışını benimser.
4 Maliyet yönetimini toplam müşteri memnuniyeti ile ilişkilendirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Süreç yönetimi ve sürece dayalı organizasyonlar, sürece dayalı yönetim yaklaşımı, maliyet yönetimi ve yaklaşımlarından oluşmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Maliyet yönetimine giriş
2 Maliyet yönetimi
3 Stratejik maliyet yönetimi
4 Geleneksel faaliyete dayalı maliyetleme ve kısıtlar teorisi
5 Geleneksel faaliyete dayalı maliyetleme ve kısıtlar teorisi
6 Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme
7 Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme
8 Ara sınav
9 Müşteri üzerinde odaklanma ve yeni dönem yaklaşımları
10 Süreç kavramı, Süreç yönetimi ve gelişimi
11 Sürece dayalı organizasyonlar
12 Sürece dayalı organizasyonlar
13 Sürece dayalı yönetim
14 Sürece dayalı yönetim döngüsü
15 Sürece dayalı yönetim döngüsü
16 Final Sınavı

Maliyet Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Tunç KÖSE, Detay yayıncılık Ankara, 2010Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 2 14 28
Alan Gezisi 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek