GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISEC2082018837 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURULUŞLAR 927001 2 4 3

Önlisans


Bu dersin amacı öğrencilerin; finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmasını, bu piyasalardaki finansal kurumlar ve finansal araçlar ile ilgili detaylı bilgiler elde etmesini, Türkiye’de finansal kurumların neler olduğu, sermaye piyasalarının işleyişi, hangi tür menkul kıymetlerin piyasada işlem gördükleri, bu menkul kıymetlerin değerlemesi hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.


Öğr. Gör. Harun ÇAM


1 Türkiye'de ve Dünya’da finansal piyasaların gelişim sürecini ve özelliklerini kavrarlar.
2 Finansal piyasalar ve finansal kurumlara ilişkin temel kavramları öğrenirler.
3 Finansal piyasaların işleyişini teorik ve analitik olarak kavrarlar.
4 Tahvil, hisse senedi ve türev piyasaların yapı ve işleyişini kavrarlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin içeriği; Finansal Sistem, Finansal Kurumlar, Finansal Piyasaların Yapısı ve Yasal Düzenlemeler, Merkez Bankaları, Ticaret Bankaları, Kalkınma Bankaları, Katılım ve Yatırım Bankaları, Menkul Kıymet Borsaları, Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasası, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Özel Sigorta Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Uluslar arası Finansal Kurumlar ve Finansal Krizler ders konularından oluşmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel kavramlar
2 Finansal Piyasaların Gelişimi ve Finansal sistem
3 Finansal piyasalar
4 Finansal kurumlar
5 Sermaye piyasası
6 Sermaye piyasası
7 Menkul kıymetler borsası
8 Ara sınav
9 Finansal araçlar
10 Sermaye piyasası araçları
11 Sermaye piyasası araçları
12 Finansal Teknikler
13 Menkul kıymetlerde değerleme
14 Davranışsal finans
15 Portföy Yönetimi
16 Final sınavı

Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı Ve Menkul Kıymetler, Prof. Dr. Berna Taner, Prof. Dr. G. Cenk Akkaya, Detay Yayıncılık, Ankara 2016 Finansal Piyasalar, Gönül İpek Alkan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek