GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISEC2042018837 E-TİCARET 927001 2 4 3

Önlisans


Bu ders ile öğrencinin internet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Mustafa SARI


1 E-ticaret faaliyetlerini planlamak
2 E-ticaret faaliyetlerini yürütmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Birinci modül olan “E-Ticaret Faaliyetlerini Planlamak” konulu bölümde; E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri, E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü, internet ortamında yayınların hukuki yönü, elektronik haberleşmenin hukuki yönü, elektronik imza uygulamasının hukuki yönü, ticaret kavramı ve önemi, E-Ticaret araçları, E-Ticaret uygulamaları ve veri analiz teknikleri konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “E-Ticaret Faaliyetlerini Yürütmek” konulu bölümde ise; Web tanımı, Web programları, Web program kurulumu, Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi ve işletmeler arası (B2B )ve işletmeden nihai tüketiciye (B2C) konularına yer verilmektedir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları
2 E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri
3 E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü
4 İnternet ortamında yayınların hukuki yönü
5 Elektronik haberleşmenin hukuki yönü Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü
6 Ticaret kavramı ve önemi E-Ticaret araçları
7 E-Ticaret uygulamaları Veri analiz teknikleri
8 Ara Sınav
9 E-Ticaret uygulamaları
10 Web tanımı Web programları
11 Web program kurulumu
12 Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
13 Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
14 İşletmeler arası (B2B )
15 İşletmeden nihai tüketiciye (B2C)
16 Final Sınavı

-MEGEP E-Ticaret ModülüYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 4 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek