GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISEC2022018837 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 927001 2 4 3

Önlisans


Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Dr. Devrim KARADEMİR


1 Çalışma hayatında İşçi işveren ilişkilerinden sorumlu olduğu pozisyonlarda ve muhasebe işlemlerini yaparken mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemleri yürütebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hukuk ve temel kavramlar ve İş Kanunu. İş sözleşmesi oluşturma. İş sağlığı ve güvenliği. Sendikal haklar ile ilgili temel kavramlar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İş hukukunun hukuk dalı içindeki yeri ve temel kavramlar
2 İş hukukunun hukuk dalı içindeki yeri ve temel kavramlar
3 İş hukukunun uygulama alanı
4 İş sözleşmesinin kurulması İş sözleşmesinden doğan borçlar
5 Dinlenme süreleri
6 İşçi sağlığı ve İş güvenliği
7 İş sözleşmesini sona erdiren durumlar
8 Arasınav
9 Sona ermenin hukuki sonuçları
10 Sendika hakkı ile ilgili temel kavramlar
11 Sosyal Güvenlik Kurumu,
12 Kapsamı ve uygulama alanı
13 Sigorta kolları ve uygulama esasları
14 Yaşlılık sigortası
15 Sosyal Güvenlik Sisteminin güncel sorunları ve çözüm yolları
16 Yıl Sonu Sınavı

Gürbüz ERDOĞAN, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek