GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STJ2022018837 STAJ-II 927001 2 4 5

Önlisans


Staj dersinin amacı öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri ve uygulamalı çalışmaları Devlet'in yerel yönetim birimlerinde ve diğer kamu kuruluşlarında uygulamaya dönüştürerek tecrübe kazanmalarını sağlayarak mesleki eğitimlerine katkıda bulunmaktır


Öğretim Görevlisi Harun ÇAM


1 Üniversite eğitiminde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamadaki yansımalarını değerlendirebileceklerdir.
2 Uygulamada karşılaşılan sorunları görmek için tek başına yada takım olarak çözümler üretebileceklerdir.
3 Staj yapılan kamu kurumlarında birimler arasındaki ilişkileri kavrayabileceklerdir.
4 Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verilmemiş yeni bilgi ve beceriler edinebilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlgili kamu kuruluşunda yirmi günlük çalışma yapmak.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
4 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
5 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
6 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
7 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
8 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
9 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
10 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
11 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
12 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
14 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
15 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışma
16 Staj değerlendirme

Staj dosyası ve stajla ilgili evraklar.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 20 7 140
Rapor Hazırlama 20 1 20
Rapor Sunma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 161

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek