GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2102018837 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 927001 2 4 2

Önlisans


Örgütsel davranış alanındaki kuram ve kuramcıları inceleyip,analiz etmek ve günümüz yaklaşımlarıyla kıyaslayıp, uygulamalarda bulunmak.


Öğr. Gör. Gökay CİVELEK


1 Öğrenci örgütsel davranış temelleri bilgisini kazanır
2 Öğrenci motive etme teknikleri hakkında bilgi kazanacaktır
3 Öğrenci grup calışması becerisi elde eder

Birinci ÖğretimYok


Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri
2 Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri;
3 Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini
4 Bireysel Farklılıkların Temelleri; Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme
5 Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri
6 Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim
7 Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim
8 arasınav
9 Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi
10 Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme
11 Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika
12 Takım Çalışmaları; Örgütlerde güç ve politika
13 Örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrol edilmesi
14 Örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrol edilmesi
15 örgüt kültürü ve örgüt iklimi
16 örgüt kültürü ve örgüt iklimi
17 Dönem sonu sınavı

Prof.Dr.Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.İstanbul, 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 4 5 3 2
ÖÇ 2 4 5 3 2
ÖÇ 3 4 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek