GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2082018837 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 927001 2 4 3

Önlisans


Vergi Hukukunun temel kavramlarını anlamak ve vergi kanunlarını kullanmayı öğrenme


Dr. Öğr. Üyesi Adem KULAÇ


1 Gelirin unsurlarını tanıyabilir.
2 Vergiyi doğuran olayı tanımlayabilir.
3 Kazanç ve iratları sorgulayabilir.
4 Vergi sistemlerini analiz edebilir.
5 Vergi uygulamalarını sorgulayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ticari kazancı hesaplamak
2 Zirai kazancı hesaplamak
3 Muhtasar beyanname düzenlemek
4 KDV beyannamesi düzenlemek
5 Serbest meslek kazançlarını hesaplamak
6 Gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak
7 Menkul sermaye iratlarını hesaplamak
8 Ara Sınav
9 Diğer kazanç ve iratları hesaplamak
10 Gelir, Servet ve Harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak
11 Gelir, Servet ve Harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak
12 Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek
13 Muhtasar beyanname düzenlemek
14 KDV beyannamesi düzenlemek
15 Diğer vergi beyannamelerini düzenlemek
16 Final Sınavı

Pehlivan,O.2010, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi,Trabzon, Türkiye Uçkaç, M. 2004, Türk Vergi Sistemi, Dilara Yayınevi, TrabzonYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek