GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2042018837 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 927001 2 4 2

Önlisans


Yönetim ve Organiasyon alanında gerekli teorik donanıma sahip olarak, bu temel ışığında alandaki konuları yorumlayabilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisine sahip olunması.


Lec. Nalan SABIR TAŞTAN


1 Yönetim ve Yönetim Teorileri
2 Yönetim Fonksiyonları ve Yönetim Teorileri
3 Yönetim Süreçleri
4
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yönetim ve Yönetim Teorileri Yönetim Fonksiyonları ve Yönetim Teorileri Yönetim Süreçleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 yönetim ve yönetici kavramları, yönetim teorilerine genel bir bakış
2 yönetim teorileri ve çağdaş yaklaşımlar
3 yönetim Fonksiyonları, Organizasyonlarda amaç belirleme ve planlama, yönetimde karar verme süreci, organizasyon, organizasyon ilkeleri
4 yönetimde yetki ve sorumluluk, matriks ve şebeke organizasyonlar
5 yönetim süreçleri, haberleşme süreçleri, otorite kavramı
6 yönetimde ast-üst ilişkileri
7 yönetime katılma kavramı ve yönetime katılma şekilleri
8 ara sınav
9 liderlik kavramı ve liderlik özellikleri, lider ve yönetici arası farklar
10 liderlik teorileri
11 organizasyonlarda gruplar ve özellikleri, çeşitleri
12 motivasyon kavramı ve özellikleri
13 motivasyon teorileri
14 personel güçlendirme kavramı ve süreci
15 organizasyonlarda çatışma ve çatışma çözme yolları
16 final sınavı

Prof. Dr. Erol ErenYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek