GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISEC2052018837 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 927001 2 3 3

Önlisans


Bu dersin amacı öğrencilerin temel mali tabloları ve ek mali tabloları düzenleyebilmesi, analiz edebilmesi, yorumlayabilmesini, işletmelerin finansal durumlarını değerlendirebilmesini sağlamaktır.


Öğretim Görevlisi Harun ÇAM


1 Mali tabloların düzenlenebilmesi,
2 Mali tabloların analiz edilerek yorumlanabilmesi
3 Mali tabloların mali analiz teknikleri kullanılarak, işletmenin finansal durumu hakkında değerlendirmeler yapılabilmesinin sağlanması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Mali tablolar, Ek mali tablolar ve finansal analiz araçlarından oluşmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mali tablolar analizi dersi temel konular
2 Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre mali tablolar
3 Temel Mali Tablolar; Bilanço
4 Temel Mali Tablolar; Gelir Tablosu
5 Örnek uygulama
6 Ek Mali Tablolar; Satışların Maliyeti Tablosu
7 Ek Mali Tablolar; Kar Dağıtım Tablosu
8 Örnek uygulama
9 Ara Sınav
10 Ek Mali Tablolar; Nakit akım Tablosu, Net işletme Sermayesi Değişim Tablosu, Öz kaynaklar Değişim Tablosu
11 Ek Mali Tablolar; Fon Akım Tablosu,
12 Örnek Uygulama
13 Mali Analiz Teknikleri; Karşılaştırmalı analiz, Dikey Yüzdeler Analizi, Eğilim Yüzdeleri Analizi
14 Mali Analiz Teknikleri; Oran Analizi
15 Örnek Uygulama
16 Final Sınavı

Mali Tablolar Analiz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAVCI, Bursa 2017Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek