GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISEC2032018837 MALİYET MUHASEBESİ 927001 2 3 3

Önlisans


7/A ve 7/B seçeneklerine göre mamüllerin maliyetlerinin belirklenmesi ve fiyatlandırılmasını öğrenciye kavratmak


Öğr. Gör. Harun ÇAM


637 Maliyet Dağıtım Yöntemlerinin İşletmelerde Uygulama Örneklerini Yapar.
638 Üretim Yapan İşletmelerde Maliyet Sistemlerini Belirler Ve Bu Sistemlerin Uygulamasını Yapar.
639 Maliyet Muhasebesinin Amacı Diğer Muhasebe Dalları İle İlgili İlişkileri Açıklar.
640 İşletmelerde Kullanılan Tek Düze Hesap Planı Ve Bu Plandaki 7-A Ve 7-B Seçeneklerini Açıklar.
1177 İşletmelerde Üretim Esnasında Kullanılan Maliyet Unsurlarından Hammadde, İşçilik, Genel Üretim Giderlerini Açıklar Ve Bunlarla İlgili Uygulamalar Yapar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Maliyetlendirme yöntemleri, maliyetlerin üretilen birimlere dağıtımı ve muhasebe kayıtları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muhasebenin sınıflandırılması Maliyet Muhasebesinin amaçları
2 Maliyet Muhasebesinin temel kavramları
3 Maliyetlerin sınıflandırılması ve maliyet fonksiyonları
4 İlk Madde Malzeme Giderleri ve izlenmesi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
5 İşçilik Giderleri, sınıflandırılması, izlenmesi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
6 Genel Üretim Giderleri, Satılan Malım Maliyeti Tablosu Örnek olay ve muhasebe kayıtları
7 Birinci ve İkinci Dağıtım işlemleri, Doğrudan Dağıtım Yöntemi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
8 Ara Sınav
9 Kademeli Dağıtım Yöntemi, Matriks Dağıtım Yöntemi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
10 Dağıtım Yöntemleri ve Uygulamaları Örnek olay ve muhasebe kayıtları
11 Sipariş Maliyet Sistemi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
12 Safha Maliyet Sistemi, fiziksel Akımlar Tablosu Örnek olay ve muhasebe kayıtları
13 İki Safhalı bir işletmede safha maliyet sistemi uygulaması Örnek olay ve muhasebe kayıtları
14 Maliyet Muhasebesi işlemlerinin 7/A seçeneğine göre muhasebeleştirilmesi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
15 Maliyet Muhasebesi işlemlerinin 7/B seçeneğine göre muhasebeleştirilmesi Örnek olay ve muhasebe kayıtları
16 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 637 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 638 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 640 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 1177 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek