GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2092018837 VERGİ HUKUKU 927001 2 3 3

Önlisans


Vergi Hukukunun temel kavramlarını anlamak.


Dr. Öğr. Üyesi Adem KULAÇ


1 Türk Vergi Sistemine hâkim olan ilkeleri, Türk vergi sisteminin yapısını oluşturan birimleri ve Türk vergi sisteminin belli başlı sorunlarını sıralayabilir.
2 Türk vergi sisteminin değişik birimleri arasındaki sorunların nereden kaynaklandığını tahmin edebilir.
3 Türk vergi sistemindeki mevcut sorunların hangi temel ilkelerin yokluğundan kaynaklandığını gösterebilir.
4 Geliri unsurlarına ayırabilir ve bunlar arasındaki ilişkiyi gösterebilir.
5 Türk vergi sistemi hakkında genel bir değerlendirme sunabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri, Vergi İdaresi ve Görevleri, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Vergileme esaslarını sıralamak
2 Vergileme esaslarını sıralamak
3 Verginin taraflarını belirlemek
4 Vergilendirme sürecini gerçekleştirmek
5 Vergilendirme sürecini gerçekleştirmek
6 Vergilendirme sürelerini belirlemek
7 Vergi borcuna ilişkin işlemleri yapmak
8 Arasınav
9 Vergi borcuna ilişkin işlemleri yapmak
10 Vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapmak
11 Vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapmak
12 Vergi uyuşmazlıklarını çözmek
13 Vergi uyuşmazlıklarını çözmek
14 Vergi denetimine hazırlanmak
15 Vergi denetimine hazırlanmak
16 Dönem sonu sınavı

Pehlivan, Osman. 2009; Vergi Hukuku , Derya Kitabevi,Trabzon. Özyar, Mehmet Ali 2007; Açıklama ve Örneklerle Vergi Usül Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul. gib.gov.tr yayınlarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek