GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2052018837 FİNANSAL YÖNETİM 927001 2 3 4

Önlisans


Bu ders ile öğrencinin mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör Harun ÇAM


1 Finansal yönetim fonksiyonlarını ayırabilir.
2 Finansal analiz yapabilir.
3 Finansal planlama yapabilir.
4 Aktif ve pasifleri yönetebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Finansal Yönetim Fonksiyonları ve finansal kararlar Yatırım kararları Yatırım Kararları ve Politikası Yatırımları Değerlendirme Koşulları Finansman Kararları Yatırımların Finansman Kaynakları Finansman Kaynaklarının Seçimi Dividant kararları Kar Kavramı ve Karın Belirlenmesi Kar Dağıtımı Kar Dağıtım Kararı ve Politikası İşletmenin amaçları Karı maksimize etme amacı Zaman faktörü Risk faktörü Firma değerini maksimize etme amacı FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER Finansmanın tarihsel gelişimi Finansal Yönetim Fonksiyonu Finansmanın diğer disiplinlerle ilişkisi Finansman ve Muhasebe Finansman ve iktisat Finansman ve Pazarlama Finans Fonksiyonunun Örgütlenmesi Finansal yönetim ve işletmenin hukuki yapıları Bireysel işletmeler Ortaklıklar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar
2 Finansal yönetim ve diğer disiplinler
3 Oran analizi tekniği
4 Fon akım analizi
5 Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği Statik ve dinamik analiz
6 Finansal planlama Finansal planlama araçları
7 Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler Finansal plan türleri
8 Ara sınav
9 Normal finansal planlar Olağanüstü finansal planlar
10 Çalışma sermayesi analizi Çalışma sermayesine yatırım politikaları
11 Çalışma sermayesinin finansmanı Nakit ve benzeri varlıklar yönetimi
12 Nakit yönetimi Alacakların yönetimi
13 Kredili satış politikası
14 Stok yönetimi Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları
15 Oto finansman Fon kaynaklarının maliyeti
16 Dönem Sonu Sınavı

Dağlı, Hüseyin. 2001; Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, TrabzonYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2
ÖÇ 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek