GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STJ1022018837 STAJ-I 927001 1 2 5

Önlisans


Staj dersinin amacı öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri ve uygulamalı çalışmaları iş hayatında uygulamaya dönüştürerek tecrübe kazanmalarını sağlayarak mesleki eğitimlerine katkıda bulunmaktır


Öğretim Görevlisi Harun ÇAM


1 Üniversite eğitiminde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamadaki yansımalarını değerlendirebileceklerdir.
2 Uygulamada karşılaşılan sorunları görmek için tek başına yada takım olarak çözümler üretebileceklerdir.
3 Staj yapılan işletme ve kurumlarda birimler arasındaki ilişkileri kavrayabileceklerdir.
4 Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verilmemiş yeni bilgi ve beceriler edinebilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlgili işletmede yirmi günlük çalışma yapmak.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
2 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
3 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
4 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
5 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
6 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
7 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
8 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
9 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
10 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
11 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
12 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
13 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
14 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
15 Özel sektör veya kamu işletmelerinde çalışma
16 Staj değerlendirme

Staj dosyası ve stajla ilgili evraklar.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 20 7 140
Rapor Hazırlama 20 1 20
Rapor Sunma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 161

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek