GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1142018837 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI 927001 1 2 3

Önlisans


İşletmede insan ilişkileri becerilerini geliştirerek yönetimin sorun çözme yetenek ve bilgisini arttırmak. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kendilerini yönetme becerisini arttırmak.


Öğr. Gör. Gökay CİVELEK


1 Bu dersin sonunda öğrenci; İşletme yönetimi, işletmelerde sorun ve sorun çözme, örgütsel çatışma ve çatışmanın yönetilmesini açıklayabilecektir
2 Bu dersin sonunda öğrenci; Örgütlerde insan ilişkileri, astlarla ilişkiler ve üstlerle ilişkiler ile örgütlerde disiplin ve grupları açıklayabilecektir
3 Bu dersin sonunda öğrenci; İş ahlâkı ve sosyal sorumluluk, iş hayatında motivasyon, performans ve örgüt geliştirmeyi tasarlayabilecektir.

Birinci Öğretim



Yok


İşletme yönetimi, işletmelerde sorun çözme ve çatışmanın yönetilmesi, kişisel ve örgütsel iletişim ile toplantı yönetimi, örgütlerde insan ilişkileri, örgütlerde disiplin ve gruplar, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk, iş hayatında motivasyon, performans ve örgüt geliştirme ile kendini geliştirme, öz yönetim, zaman yönetimi, stres yönetimi, etkili konuşma, iş başvurusu ve iş görüşmeleri ve iş hayatında başarı.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşletme Ve İşletme Yönetimi İle İlgili Kavramlar
2 İşletme Yönetimi Ve İşletmelerde Sorun Çözme
3 Örgütsel Çatışma Ve Çatışmanın Yönetimi
4 İletişim Kavramı Ve İletişim Süreci
5 Örgütlerde İletişim Ve İşlevleri
6 Toplantı Ve Toplantı Yönetimi
7 Örgütlerde Astlar Ve Üstlerle İlişkiler
8 Ara Sınav
9 Örgütlerde Disiplin ve Örgütlerde Gruplar
10 İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk
11 İş Hayatında Motivasyon ve Performans Değerlemesi
12 Öğrenme Ve Öz Yönetim
13 Zaman Ve Stres Yönetimi
14 Etkili Konuşma Ve İş Görüşmeleri Ve İş Hayatında Başarı Faktörleri
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK ve Tahir AKGEMCİ, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Gazi Kitapevi, Ankara, 2008 2. M.Ali KARA, İşletme Becerileri Grup Çalışması, 6. Bsk. Murathan Yayınevi, Mart 2008 3. Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Yayınları, 1998



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60



Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 3 3 3
ÖÇ 2 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek