GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1122018837 TİCARET HUKUKU 927001 1 2 2

Önlisans


Bu dersle öğrencilerin, ticari işletme, ticari iş, tacir kavramlarını ve bu kavramlarla bağlantılı hukuksal sonuçları öğrenmesi, ticaret unvanı, işletme adı, marka kavramlarını tanıyarak karşılaştırabilmesi, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defter tutma zorunluluğunun anlamını öğrenmesi, tacir yardımcılarını tanıyarak ticari ilişkilerde yerini tespit edebilmesi, ticaret şirketlerini tanıyarak, şirket olmanın hukuksal sonuçlarını değerlendirebilmesini, kıymetli evrakın tanımı, türleri ve en çok kullanılan kıymetli evrak türleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör Harun ÇAM


1 Ticaret hukukunun temel kavramlarını öğrenmek
2 Tacir olmanın hukuksal sonuçlarını öğrenmek
3 Ticaret şirketlerini tanıma ve şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarını öğrenmek
4 Günlük yaşamda kullanılan kıymetli evrakın ne anlama geldiği ve kullanımın yaratabileceği muhtemel sonuçları öğrenmek.
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ticaret Hukuku. Ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu derste ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ticari işletme tanımı, ticari işletmelerde merkez ve şube tanımları, şube olmanın sonuçları, işletmenin unsurları ve devri.
2 Ticari işletme rehni, ticari tanımı ve ticari bağlanan sonuçlar.
3 Tacir tanımı, türleri, tacir olmanın hukuksal sonuçları.
4 Ticaret unvanı, işletme adı, marka tanımları karşılaştırılması ve haksız rekabet tanımı, örnekleri, açılacak davalar.
5 Ticaret sicili, ticari defterler.
6 Tacir yardımcıları, tellal, komisyoncu, acente ve cari hesap sözleşmesi.
7 Şirket kavramı, türleri, adi şirket.
8 Ara sınav
9 Kolektif, komandit ve Limited Şirket.
10 Anonim Şirketler.
11 Kıymetli Evrak tanımı, türleri, ortak özellikleri.
12 Ticari senetler, çek, poliçe ve bono.
13 Çek, poliçe ve bono örnekleri, kanuni şekil şartları uygulamaları.
14 Genel Değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 Final sınavı

Ticaret Hukuku Bilgisi, Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI, Dora Yayınları, İstanbul, 2013 Ticaret Hukuku Dersleri, İ.Yılmaz ASLAN, Ekin Yayınları, Bursa, 2012Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 63

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3
ÖÇ 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2
ÖÇ 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 1 2 3 3 2 3 3
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek