GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1102018837 MAKRO İKTİSAT 927001 1 2 2

Önlisans


Öğrencilerin önlisans düzeyinde makroekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek.


Yrd.Doç.Dr. Adem KULAÇ


1 Bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler.
2 Makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlayabilir ve değerlendirebilirler.
3 İktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle edebilirler.
4 Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilirler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Milli Gelir: Ana Kavramlar
2 Milli Geliri Hesaplama Yöntemleri
3 İstihdam ve İşsizlik
4 Enflasyon
5 Paranın Türleri, Para Sistemleri, Para Arzı ve Talebi
6 Toplam Talep ve Milli Gelirin Denge Seviyesi
7 Tam İstihdam, Eksik İstihdam ve Nominal Milli Gelir Seviyeleri
8 Ara sınav
9 Deflasyon ve Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
10 Faiz Oranı ve Milli Gelirin Denge Seviyesi
11 IS-LM Modelinde Ekonominin Genel Dengesi
12 Fiyatlar ve Milli Gelirin Denge Seviyesi
13 Milli Gelirin Tam, Eksik ve Aşırı İstihdam Dengeleri
14 Başlıca Makro İktisat Teorileri
15 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
16 Dönem Sonu Sınavı

Berber M. ve E. Bocutoğlu,2010, Makro İktisada Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 5 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2
ÖÇ 2 5 5 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2
ÖÇ 3 5 5 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2
ÖÇ 4 5 5 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek