GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1062018837 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 927001 1 2 2

Önlisans


İstatistik biliminin temel tanım ve kavramlarının verilerek, bu bilimin işletmeler çapında veya çeşitli akademik çalışmalarda elde edilen verilerin işlenmesi ve yorumlanması için gereken temel yetilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.


Lec. Yasemin Yıldırım


1 İstatistiğin temel kavramlarını öğrenme
2 Elde edilmiş verilerin amaca uygun olarak işlenip, sunuma hazır hale getirilmesini yapabilme
3 Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin yapılarak yorumlanabilmesiOlasılık kavramlarını genel olarak bilip istatistik bilimiyle olan ilişkisini gösterebilme
4 Olasılık kavramlarını genel olarak bilip istatistik bilimiyle olan ilişkisini gösterebilme
5 Dağılımları öğrenip yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İstatistiğin temel kavramları, verilerin sınıflandırılması ve düzenlenmesi, merkezi ölçüler, olasılık ve istatistik ilişkisi, dağılımlar ve korelasyon.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İstatistiğin tanımı, önemi ve temel kavramlar
2 Frekans dağılımları
3 Verilerin tablo ve grafikler halinde sunumu
4 Merkezi eğilim ölçüleri
5 Merkezi dağılma ölçüleri
6 Merkezi eğilim ve dağılma ölçülerinin karşılaştırılması
7 Genel uygulama
8 Arasınav
9 Olasılık terosine giriş
10 Olasılık kuralları
11 Permütasyon
12 Kombinasyon
13 Normal Dağılım, t dağılımı ve Ki-Kare Dağılımı
14 Regresyon ve korelasyon
15 Final

Burhan Çil, İstatistik, Detay Yayıncılık Temel İstatistik Dersleri, Eğitim YayıneviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Makale Kritik Etme 3 10 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 14 28
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 3 4 4 3 3 5 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 2 2 4 5 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 2 5 5 3 3 2 2 3 3 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 3 4 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek