GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1112018837 TEMEL HUKUK Ders 1 1 3.00

ÖnlisansBu dersle amaçlanan öğrencinin, hukukun tanımı, dünyadaki başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olması, hukukun yazılı ve yazısız kurallarını, hukuk kurallarının temel niteliklerini, hukuk dallarını öğrenmesi, hak kavramı ve bağlantılı konular hakkında bilgi sahibi olmasıdır.1 Sosyal bilimler alanında ön lisans eğitimi için gerekli hukuk bilgilerine sahip olmak
2 Hukukun temel kavramlarını öğrenmek
3 Eğitim sürecinde alacağı diğer hukuk derslerini doğru anlama becerisi kazanmak
4 Günlük yaşamda kişi olarak, hak ve özgürlüklerini öğrenmek
5 Çalışma yaşamında donanımlı alt yapıya sahip olmak


Yok


YokHafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kuralları ile karşılaştırma, hukukun çeşitli anlamları ve dünyadaki belli başlı hukuk sistemleri
2 Hukukta yaptırım kavramı, türleri ve örnekleri
3 Hukukun kaynakları, yazılı ve yazısız kaynaklar, ayrıntılı olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, içtihat, doktrin ve örf ve adet hukuku kavramları ve örnekleri
4 Kamu Hukuku, özel hukuk ayırımı ve karma nitelikli hukuk dalları. Kamu hukuku alt dallarında anayasa, idare, ceza hukukları ve yargılama hukukları.
5 Özel hukuk alt dallarının incelenmesi. Ayrıntılı medeni hukuk özellikle, kişiler hukuku, aile hukuku.
6 Medeni hukuk, alt dallarından miras hukuku ve eşya hukukunun incelenmesi.
7 Özel hukuk alt dallarında borçlar hukuku ve ticaret hukukunun incelenmesi.
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav
9 Yazılı hukuk kurallarının nitelikleri ve yasaların yer, zaman, anlam bakımından uygulanması, hakimin takdir yetkisi ve hakimin hukuk yaratması kavramlarının incelenmesi.
10 Türk yargı sisteminin incelenmesi. Yüksek yargı organlarının görevleri, yargı kollarının özellikleri, mahkemeler teşkilatı.
11 Hak kavramı, türleri, kamu hakları ve özel hakların incelenmesi.
12 akların kazanılması, kaybedilmesi, hukuki olay, hukuki eylem ve hukuki işlem kavramları ve örnekleri.
13 Hakların kazanılmasında ve kullanılmasında iyiniyetin etkileri ve hakların korunması kavramları ve örnekleri.
14
15
16

Müjdat Şakar,Genel hukuk,beta yayınları,2012Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 92

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17 [PC] 18 [PC] 19 [PC] 20 [PC] 21
[OC] 1 4 4 3 4 4 5 3 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2
[OC] 2 4 4 3 4 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
[OC] 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1
[OC] 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1
[OC] 5 3 3 2 4 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek