GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1092018837 İKTİSADA GİRİŞ 927001 1 1 2

Önlisans


Öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Adem KULAÇ


1 Ekonominin temellerini anlamak
2 Tüketici tercihlerini belirlemek
3 Üretici tercihlerini belirlemek
4 Piyasa türlerini ayırt etmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İktisat bilmi, kıtlık, tercih, fırsat maliyeti, üretim imkanları, arz ve talep kanunu, piyasa dengesi, tüketici dengesi, üretici dengesi, maliyet analizleri, piyasa yapıları ve türleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek
2 Üretimi sınıflandırmak
3 İhtiyaçları belirlemek
4 Faydayı sınıflandırmak
5 Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek
6 Tüketici dengesini belirlemek
7 Talep oluşumunu belirlemek
8 Ara sınav
9 Talep esnekliği çeşitleri
10 Üretici dengesini belirlemek
11 Arz oluşumunu belirlemek
12 Maliyet analizleri
13 Piyasa türlerini sınıflandırmak
14 Farklı piyasalarda denge
15 Farklı piyasalarda denge
16 Dönem sonu sınavı

Berber, M., 2009, Mikro İktisada Giriş, Derya Kitabevi, TrabzonYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 5 1 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 2 1
ÖÇ 2 5 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 2 1
ÖÇ 3 5 1 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 2 1
ÖÇ 4 5 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek