GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1032018837 MATEMATİK 927001 1 1 3

Önlisans


Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak


Öğr. Gör. Yasemin Yıldırım


1 Analitik düşünebilme yeteneği kazanabilme
2 Matematiksel düşünebilme yoluyla zihinsel esnekliğe sahip olabilme
3 Basit matematiksel işlemleri kolaylıkla yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlaması ve öğrendiği matematik konularını mesleki konulara uygulayabilmesi


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sayma sayıları, doğal sayılar
2 Tamsayılar, gerçel sayılar
3 Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı, özellikleri ve sayılarla ilgili işlemler
4 Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı, özellikleri ve sayılarla ilgili işlemler
5 Üslü ve köklü çokluklar, bunlarla ilgili kurallar ve işlemler
6 Üslü ve köklü çokluklar, bunlarla ilgili kurallar ve işlemler
7 Polinomlarla ilgili cebirsel işlemler
8 Ara sınav
9 Özdeşlikler
10 Çarpanlara ayırma
11 Birinci ve ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler
12 Oran-orantı
13 Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri
14 Rasyonel, cebirsel, trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar
15 Grafik çizimleri
16 Dönem sonu sınavı

Genel Matematik 1/ Prof. Dr. A.Sinan Çevik .Öğr. Gör. Engin Bozacı /5. Basım Nobel YayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 10 1 10
Soru-Yanıt 10 1 10
Bireysel Çalışma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 1 2 2 4 5 1 4 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 4 3
ÖÇ 2 5 3 2 2 3 2 3 2 5 3 1 3 2 4 3 3 2 2 1 1
ÖÇ 3 5 2 1 2 4 3 2 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek