GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİT1012018837 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Ders 1 1 2.00

Önlisans


Türkçe


Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk?ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.1 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak
2 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak
3 21. Yüzyıl?da Türklerin durumunu kavramış olmak
4 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
5 Cumhuriyetin değerini kavrar.


Yok


Yok


Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar - -
2 Osmanlı Devleti?nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları - -
3 Osmanlı Devleti?nde Meşruti Gelişmeler ve Entellektüel Hareketler - Osmanlı Devleti?nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika - -
4 İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti - -
5 Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı?dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa - -
6 Mustafa Kemal Paşa?nın Fikirleri ve Anadolu?ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) - -
7 stanbul?un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin Açılışı ve Özellikleri - -
8 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dahili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadelede Basın - -
9 ARA SINAV - -
10 Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu Cephesi - Milli Mücadelede Cepheler, Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu - -
11 Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları - -
12 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz - -
13 Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi - -
14 Saltanatın Kaldırılması,Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - - -
15 Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - - -
16 FİNAL SINAVI - -

1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. 4. ?Atatürk? maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. 5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. 7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987. 8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt CeridesiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17 [PC] 18 [PC] 19 [PC] 20 [PC] 21
[OC] 1 1 1 1
[OC] 2 1 2 2
[OC] 3 2 2 1
[OC] 4 2 2 2
[OC] 5 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek