GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDK1012018837 TÜRK DİLİ I 927001 1 1 2

Önlisans


Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.1 Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek
2 Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek
3 Türk dilini sözlü ve yazılı olarak güzel ve etkili biçimde kullanacak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dil Kültür İlişkisi, Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Anadolu Türkçesi, Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Türkiye Türkçesi, Ses Bilgisi (Fonetik) , Türkçenin ses özellikleri, Morfoloji (yapım ekleri, çekim ekleri), Sözcük Türleri Anlam Bilimi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dil ( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi).
2 Yeryüzündeki Diller.
3 Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları.
4 Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.
5 Eski Türkçe- Orta Türkçe
6 Yeni Türkçe- Modern Türkçe
7 Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.
8 Ses Bilgisi
9 Ses Bilgisi
10 Ara sınav
11 Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler.
12 Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim ekleri)
13 Anlam Bilimi- Kelimede Anlam- Kelimeler Arası İlişkiler.
14 Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.
15 Dönem sonu sınavı

Prof Dr. Zeynep KORKMAZ , Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN,Prof.Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. AKSAN, Doğan (1998), Her Yönüyle Dil I-II-III, TDK Yayınları, Ankara. GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara. DOĞAN, İsmail (2010), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Süre yayınevi, Ordu ERGİN, Muharrem (2006), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul. Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yay. Ankara, 2000. Yazım Klavuzu, TDK yayınları, Ankara,2005. Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 4 5
ÖÇ 2 3 3 3 5
ÖÇ 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek