GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - BANKACILIK VE SİGORTACILIK - - Önlisans


Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d-2.maddesi uyarınca açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü altında 2014 yılında kurulmuştur.

Bu program, Bankacılık ve Sigortacılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Önlisans derecesine sahip olunur.

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Bankacılık ve Sigortacılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için; programdaki zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlamak ve 30 günlük staj süresini başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

Programın amacı, ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş, ara eleman yetiştirmektir. Temel hukuk, ekonomi, matemetik, muhasebe gibi derslerin yanı sıra banka denetimi, banka muhasebesi, sigorta hukukuk gibi derslere ağırlık verilmektedir. Rekabetin arttığı piyasalarda görev yapabilecek; üretken ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, değişimlere uyum sağlayabilen, teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip ara elemanlar yetiştirme olanağı sağlar.

Banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin yanı sıra finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından yeterli puan almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her dersten ara sınav ve final sınavına girerler. Ara sınav katkısı %40, final sınavı katkısı %60'tır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrenciler final sınavından en az 50 almak zorundadır. Derecelendirme sistemi dörtlük sistem olarak ifade edilmiştir.

Programı başarıyla tamamlamak için; programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük “Yaz Stajı”nı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

0

Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-posta: serkandemirtas@odu.edu.tr, Tel: 0 452 861 2005, Fax: 0452 861 20 10

Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-posta: serkandemirtas@odu.edu.tr, Tel: 0 452 861 2005, Fax: 0452 861 20 10

Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) dersliklerde eğitim verilmektedir.


Program Çıktıları

1 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilir.
2 Şirket işlemleri, muhasebe döngüsü, düzeltme ve kapanış kayıtları ve finansal tabloları tanıyabilir.
3 Ülke ekonomisi ve işletmeler için bankacılığın önemini kavrayabilir.
4 Ekonomik analizleri yapabilme yeteneği kazanır.
5 Hukuk ve hukuki bilginin yorumlanmasıyla ilgili bilgi sahibidir.
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilir.
7 Bir disiplin dahilinde takım çalışması gerçekleştirir.
8 Banka ve Sigortacılık alanında pazarlama ve finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olur.
9 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilir
10 Bağımsız kararlar alabilir ve çevresindeki insanlarla güçlü iletişim kurabilir.
11 Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olur.
12 Mesleğiyle ilgili bilgisayar programları ve İngilizce bilgisine sahip olur.
13 Demokratik, yenilikçi, evrensel değerlere ve gelişmeye açık, gelecekle ilgili hedefleri olan bireyler haline gelir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ORTAKSEÇ_GÜZ Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 2
SEC2014276_1 Türkçe SEÇMELİ-1 Seçmeli - - - 2
UBS1012014276 Türkçe BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK Zorunlu 3 1 - 4
UBS1032014276 Türkçe GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 - 4
UBS1052014276 Türkçe MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 3
UBS1072014276 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 3
UBS1092014276 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
UBS1112014276 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 4
YÖKA1 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKT1 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKY1 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ORTAKSEÇ_BAHAR Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 2
SEC2014276_2 Türkçe SEÇMELİ 2 Seçmeli - - - 2
UBS1022014276 Türkçe SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK Zorunlu 3 1 - 4
UBS1042014276 Türkçe GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 - 4
UBS1062014276 Türkçe MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 3
UBS1082014276 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
UBS1102014276 Türkçe TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
UBS1122014276 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 4
YÖKA2 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKT2 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKY2 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014276_3 Türkçe SEÇMELİ 3 Seçmeli - - - 15
UBS2012014276 Türkçe BANKACILIK UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 - 4
UBS2032014276 Türkçe BANKACILIKTA FON VE RİSK YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 4
UBS2072014276 Türkçe BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
UBS2092015276 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 - 4
Toplam 10 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014276_4 Türkçe SEÇMELİ 4 Seçmeli - - - 15
UBS2022014276 Türkçe BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
UBS2042014276 Türkçe SİGORTA TÜR VE ANALİZLERİ Zorunlu 3 - - 4
UBS2062014276 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
UBS2082014276 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
Toplam 11 2 0 30
ORTAKSEÇ_GÜZ - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEC2014276_1 - SEÇMELİ-1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SUBS1012014276 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 2
SUBS1032014276 Türkçe GENEL İŞLETME Seçmeli 2 - - 2
SUBS1052014276 Türkçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
SUBS1072014276 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
ORTAKSEÇ_BAHAR - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEC2014276_2 - SEÇMELİ 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SUBS1022014276 Türkçe OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 - 2
SUBS1042014276 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 - - 2
SUBS1062014276 Türkçe PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 - - 2
SUBS1082014276 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
SEC2014276_3 - SEÇMELİ 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SUBS2012014276 Türkçe BİREYSEL BANKACILIK Seçmeli 3 - - 3
SUBS2032014276 Türkçe KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 - - 3
SUBS2052014276 Türkçe MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2072014276 Türkçe PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2092014276 Türkçe FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3 - - 3
SUBS2112014276 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 - - 3
SUBS2172014276 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 - - 3
SUBS2192015276 Türkçe DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 3 - - 3
SUBS2212015276 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SEC2014276_4 - SEÇMELİ 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SUBS2022014276 Türkçe BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2042014276 Türkçe BİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTALARI Seçmeli 3 - - 3
SUBS2062014276 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 3
SUBS2082014276 Türkçe FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Seçmeli 3 - - 3
SUBS2102014276 Türkçe KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2122014276 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 - - 3
SUBS2142014276 Türkçe BANKA VE SİGORTACILIK MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2182014276 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 - - 3
SUBS2222018276 Türkçe GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 - - 3